محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

سخنران:  حجت الاسلام حمیدی

مداحان: عادل خوشرو ، ابراهیم دادوند

سه شنبه  ۹۵/۰۷/۲۷   ساعت ۲۱

بین مطهری شمالی ۲۲ و ۲۴ ، مسجد و حسینیه رفیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عادل خوشرو   تک   از غم و غصه نجاتم بده
عادل خوشرو   شور   علم به دوشم مثل این علم کشاتون
عادل خوشرو   شور   کار و بارم شده مثل مجنون

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ابراهیم دادوند   شور   زندگیم شده زهرم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------