محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام

سخنران:  حجت الاسلام حمیدی

مداح : ابراهیم دادوند

سه شنبه  ۹۵/۰۷/۰۶   ساعت ۲۱

بین مطهری شمالی ۲۲ و ۲۴ ، مسجد و حسینیه رفیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ابراهیم دادوند   شور   حیدر حیدر ، باعث طوفان بین میدانها

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------